27 ژانویه 2021

هزینه ترجمه شناسنامه با مهر مترجم

هزینه ترجمه شناسنامه با مهر مترجم می توان به جرات گفت که شناسنامه در اغلب موارد مهاجرت یا سفر به کشور های خارجی یکی از اولین […]
23 آگوست 2020

هزینه ترجمه ناتی

تخفیف ترجمه ناتی ویژه عید 1400 هزینه ترجمه با مهر ناتی استرالیا دارالترجمه ناتی حامی اکسیر  هزینه مهر ناتی در قیمت های مندرج در جدول ذیل […]
31 جولای 2020

تخفیف ترجمه رسمی با مهر مترجم

تخفیف ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد دارالترجمه رسمی حامی اکسیر هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. قیمت […]
31 جولای 2020

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم  دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان مهاجرت […]