14 نوامبر 2020

چگونه از اعتبار مهر ناتی مترجم ناتی اطمینان حاصل نمائیم؟

چگونه از اعتبار مهر ناتی مترجم ناتی اطمینان حاصل نمائیم؟ برای بررسی اعتبار مهر ناتی، ابتدا به سایت ناتی www.naati.com.au مراجعه نمائید. اندکی پایین تر پنجره […]
14 نوامبر 2020

لیست مترجمین ناتی فعال در ایران

لیست مترجمین ناتی فعال در ایران برای مشاهده اسامی مترجم ناتی های فعال در ایران به ترتیب ذیل عمل نمایید. ابتدا وارد سایت www.naati.com.au شوید. بعد […]
3 نوامبر 2020

تعرفه ترجمه رسمی

تخفیف تعرفه ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد دارالترجمه رسمی حامی اکسیر هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. […]