27 ژانویه 2021

هزینه ترجمه شناسنامه با مهر مترجم

هزینه ترجمه شناسنامه با مهر مترجم می توان به جرات گفت که شناسنامه در اغلب موارد مهاجرت یا سفر به کشور های خارجی یکی از اولین […]
14 نوامبر 2020

چگونه از اعتبار مهر ناتی مترجم ناتی اطمینان حاصل نمائیم؟

چگونه از اعتبار مهر ناتی مترجم ناتی اطمینان حاصل نمائیم؟ برای بررسی اعتبار مهر ناتی، ابتدا به سایت ناتی www.naati.com.au مراجعه نمائید. اندکی پایین تر پنجره […]
14 نوامبر 2020

لیست مترجمین ناتی فعال در ایران

لیست مترجمین ناتی فعال در ایران برای مشاهده اسامی مترجم ناتی های فعال در ایران به ترتیب ذیل عمل نمایید. ابتدا وارد سایت www.naati.com.au شوید. بعد […]
3 نوامبر 2020

تعرفه ترجمه رسمی

  تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم  دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان […]