16 می 2020

دارالترجمه ناتی در بلوار فردوس شرق

دارالترجمه ناتی در بلوار فردوس شرق اگر به دنبال دفتر ترجمه ناتی در بلوار فردوس شرق هستید، دارالترجمه و دفتر ترجمه ناتی اکسیر را به شما […]
16 می 2020

ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا

ترجمه مدارک برای سفارت استرالیا اگر قصد مهاجرت به استرالیا دارید خواه به منظور تحصیل یا اشتغال بکار، یکی از گام های اصلی که باید در […]
9 می 2020

ترجمه ناتی چقدر اعتبار دارد؟

ترجمه ناتی چقدر اعتبار دارد؟ ترجمه مدارکی که بصورت ناتی انجام شده اند چه مدت اعتبار دارد؟  خیلی از متقاضیان ترجمه، پس از آنکه ترجمه مدارک […]
9 می 2020

شکل مهر ناتی استرالیا

شکل مهر ناتی استرالیا مهر ناتی استرالیا قبل از سال 2018 دایره ای شکل بود و پس از آن نسبتا مربع شکل گردید. شکل مهر ناتی […]