9 می 2020

شکل مهر ناتی استرالیا

شکل مهر ناتی استرالیا مهر ناتی استرالیا قبل از سال 2018 دایره ای شکل بود و پس از آن نسبتا مربع شکل گردید. شکل مهر ناتی […]
28 مارس 2020

ترجمه ناتی زاهدان

ترجمه ناتی زاهدان  با سلام خدمت هموطنان زاهدانی عزیز. در این متن به شما عزیزان این مژده را می دهیم که دیگر برای ترجمه ناتی نیازی […]
28 مارس 2020

ترجمه ناتی بوشهر

ترجمه ناتی بوشهر  با سلام خدمت هموطنان بوشهری عزیز. در این متن به شما عزیزان این مژده را می دهیم که دیگر برای ترجمه ناتی نیازی […]
28 مارس 2020

ترجمه ناتی اصفهان

ترجمه ناتی اصفهان  با سلام خدمت هموطنان اصفهانی عزیز. در این متن به شما عزیزان این مژده را می دهیم که دیگر برای ترجمه ناتی نیازی […]