هزینه ترجمه با مهر ناتی
23 آگوست 2020
مترجم ناتی در تهران
11 اکتبر 2020

تخفیف ترجمه ناتی ویژه عید 1400

هزینه ترجمه با مهر ناتی استرالیا

دارالترجمه ناتی حامی اکسیر

 هزینه مهر ناتی در قیمت های مندرج در جدول ذیل محاسبه شده است و در نتیجه قیمت های جدول نهایی می باشند و هزینه دیگری به آنها اضافه نمی شود (البته بجز هزینه اسکن در صورت درخواست اسکن از سوی مشتری).

*دارالترجمه آماده است بنا به درخواست مشتریان عزیز، اسکن ترجمه ها را مطابق با استاندارد های استرالیا تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد هزینه اسکن هر صفحه 1000 تومان می باشد.

*به منظور احتراز از ابتلا به کرونا، مشتریان محترم می توانند اسکن مدارک را با دستگاه اسکنر با dpi 300  یا بالاتر بصورت jpg تهیه نموده و به آدرس naatieksir@gmail.com ایمیل نمایید و اسکن ترجمه ها را تحویل بگیرند. (هزینه اسکن به نحو فوق الذکر محاسبه و دریافت می شود.)

*هزینه نسخه مجدد در زمان سفارش نسخه اول 25% هزینه ترجمه (بعلاوه هزینه مهر ناتی) و برای مراجعات بعدی (تا یکسال از دریافت نسخه اول) 75% هزینه ترجمه (بعلاوه هزینه مهر ناتی) می باشد و برای مراجعات پس از یکسال، نسخه جدید محسوب می شود.

*زمان تحویل، با توجه به شرایط کرونا و همچنین تعداد مدارک مشتریان محترم، بین 3 روز الی 6 روز می باشد. تحویل ترجمه ناتی یک یا دو مدرک، معمولا دو روزه می باشد.

مدارک هویتی

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر ناتی

توضیحات

شناسنامه شخص مجرد بدون توضیحات آخر

53 هزار تومان (شناسنامه قدیمی)

56 هزار تومن (شناسنامه جدید)

 

شناسنامه شخص مجرد با یک توضیح آخر

58 هزار تومان (شناسنامه قدیمی)

61 هزار تومان (شناسنامه جدید)

به ازای هر توضیح در آخر شناسنامه (مثال: حذف پسوند فامیل) 5 هزار تومان به 50 هزار تومان اضافه میشود

شناسنامه شخص متاهل بدون فرزند و بدون توضیحات

58 هزار تومان (شناسنامه قدیمی)

61 هزار تومان (شناسنامه جدید)

به ازای هر واقعه (ازدواج، طلاق، فوت، فرزند، توضیح آخر) 5 هزار تومان به 50 هزار تومان اضافه می شود.

کارت ملی

48 هزار تومان

 

اصل یا رونوشت سند ازدواج

105 هزار تومان

 

اصل یا رونوشت سند طلاق

130 هزار تومان

 

گواهی عدم سوء پیشینه

58 هزار تومان

 

کارت پایان خدمت

58 هزار تومان

 

کارت معافیت

48 هزار تومان

 

گواهینامه رانندگی

58 هزار تومان

 

دفترچه بیمه

60 هزار تومان

 

کارت واکسیناسیون (تا سه نوع واکسن)

60 هزار تومان

 

کارت واکسیناسیون (بیش از سه نوع واکسن)

70 هزار تومان

 

گزارش ورود و خروج از کشور

60 هزار تومان

 

گواهی تجرد، تولد، فوت

63 هزار تومان

 

جواز دفن

68 هزار تومان

 

گواهی حصر وراثت

88 هزار تومان

 

مالیات بر ارث (یک صفحه)

103 هزار تومان

 

برابر اصل کردن پاسپورت (یک صفحه)

29 هزار تومان

 

نسخه پزشکی کوچک

75 هزار تومان

 

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (یک صفحه)

87 هزار تومان

 

تقدیرنامه کوچک

73 هزار تومان

 

تقدیرنامه بزرگ

87 هزار تومان

 

تعهدنامه، رضایت نامه، اقرارنامه (یک صفحه)

98 هزار تومان

 

وکالتنامه (نیم برگ)

105 هزار تومان

 

وکالتنامه بزرگ (یک صفحه)

147 هزار تومان

 

مدارک تحصیلی و مدارک مربوطه (معافیت تحصیلی ….) و گواهی دوره های آموزشی

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر ناتی

توضیحات

ریزنمرات لیسانس (رشته های غیرپزشکی)

 (8 ترم)

186 هزار تومان

به ازای هر ترم بیشتر 17 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.

ریزنمرات ارشد (رشته های غیرپزشکی) (4 ترم)

103 هزار تومان

به ازای هر ترم تمدید پایان نامه 10 هزار تومان اضافه میشود.

دانشنامه هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری)

73 هزار تومان

 

اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی

74 هزار تومان

 

گواهی رتبه دانشگاهی

74 هزار تومان

 

گواهی رتبه سازمان سنجش

74 هزار تومان

 

گواهی موقت

76 هزار تومان

 

گواهی معافیت تحصیلی

75 هزار تومان

 

کارت دانشجویی

58 هزار تومان

 

کارت عضویت

58 هزار تومان

 

گواهی دوره های آموزشی (گواهی فنی و حرفه ای)

75 هزار تومان

 

تقدیرنامه کوچک

73 هزار تومان

 

تقدیرنامه بزرگ

87 هزار تومان

 

گواهی دیپلم / پیش دانشگاهی

59 هزار تومان

 

ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان (6 ترم نظام جدید)

120 هزار تومان

به ازای هر ترم بیشتر 14 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.

ریزنمرات پیش دانشگاهی (دو ترم)

75 هزار تومان

 

ریزنمرات توصیفی دبستان (هر سال)

70 هزار تومان

 

ریزنمرات راهنمایی (هر سال)

75 هزار تومان

 

اشتغال به تحصیل (ابتدایی تا دبیرستان/پیش دانشگاهی)

74 هزار تومان

 

 مدارک شغلی و سایر مدارک مربوطه

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر ناتی

توضیحات

کارت شناسایی

58 هزار تومان

 

کارت بازرگانی

58 هزار تومان

 

کارت نظام پزشکی

58 هزار تومان

 

کارت نظام پزشکی

58 هزار تومان

 

نامه مرخصی

70-77  هزار تومان

 

جواز کسب (پروانه کسب)

75 هزار تومان

 

کارت مباشرت

75 هزار تومان

 

حکم بازنشستگی

75-80 هزار تومان

 

حکم افزایش حقوق

75-80 هزار تومان

 

فیش مستمری

70-80 هزار تومان

 

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

70 هزار تومان

 

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

87 هزار تومان

 

آگهی تاسیس (با موضوع شرکت حداکثر 6 خط)

87 هزار تومان

 

اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی (هر صفحه)

45 هزار تومان (فقط ترجمه)

*جهت تعیین هزینه، اسکن اساسانامه باید ارائه شود. 

سوابق خام بیمه شده (تا 6 ردیف)

73 هزار تومان

 

سوابق تلفیقی بیمه (تا 9 ردیف)

73 هزار تومان

 

بیمه با دستمزد و کارکرد (تا 6 ردیف)

87 هزار تومان

 

سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 4ردیف)

68 هزار تومان

 

سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 8ردیف)

77 هزار تومان

 

پروانه دائم پزشکی

75 هزار تومان

 

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

75 هزار تومان

 

پروانه نشر و انتشارات

75 هزار تومان

 

پروانه وکالت

75 هزار تومان

 

دفترچه وکالت (با 5 تمدید)

90 هزار تومان

 

پروانه مهندسی زرد رنگ (پشت و رو)

90 هزار تومان

 

پروانه بهره برداری (فقط روی مدرک)

92 هزار تومان

 

ثبت علائم تجاری؛ ثبت اختراع

77 –87 هزار تومان

 

قرارداد کاری (مشمول قانون کار) (یک صفحه = 20 خط)

90 هزار تومان

قرارداد کاری مشابه 70 هزار تومان

سایر قرارداد ها (یک صفحه = 20 خط)

125 هزار تومان

 

فیش حقوقی کوچک

75 هزار تومان

در صورتی که تعداد فیش های حقوقی 10 تا 15 عدد باشد، هر فیش 67 هزار تومان محاسبه میشود. اگر تعداد فیش ها 15 تا 30 باشد، هر فیش 60 هزار تومان محاسبه میشود

فیش حقوقی بزرگ

87 هزار تومان

*فیش های شرکت نفت و صدا و سیما و امثال آن باید برای تعیین قیمت ارسال شوند.

گواهی اشتغال بکار بدون شرح وظایف

75 هزار تومان

 

گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف (یک صفحه = تا 18خط)

102 هزار تومان

 

حکم اعضای هیات علمی ، حکم کارگزینی

87 هزار تومان

 

گردش حساب بانکی (تا 10 ردیف)

75 هزار تومان

گردش های بالای 10 ردیف باید برای تعیین قیمت واتساپ شوند

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی (یک صفحه)

شروع از 87 هزار تومان

 

مدارک دارائی (سند ملک، سند ماشین …)، مدارک مالیاتی

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر ناتی

توضیحات

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق، تلفن …)

72 هزار تومان

 

گردش حساب (پرینت بانکی) (تا 10 سطر)

75 هزار تومان

گردش های بالای 10 ردیف باید برای تعیین قیمت واتساپ شوند

سند وسائط نقلیه سبک

73 هزار تومان

 

سند وسائط نقلیه سنگین

105 هزار تومان

 

گواهی عدم خسارت خودرو (یک صفحه)

شروع از 75 هزار تومان

 

گواهی بانکی – سپرده بانکی

75 هزار تومان

 

اجاره نامه با کد رهگیری (4 صفحه)

250 هزار تومان

 

اجاره نامه با کد رهگیری (تا سر ماده 6)

94 هزار تومان

*در اغلب موارد، صرفا اطلاعات مندرج در مواد 1 تا 5 برای مشتری کفایت می کند.

اجاره نامه A3 (تا سر ماده 6)

94 هزار تومان

*در اغلب موارد، صرفا اطلاعات مندرج در مواد 1 تا 5 برای مشتری کفایت می کند.

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (یک صفحه)

شروع از 87 هزار تومان

 

اظهارنامه مالیاتی (یک صفحه)

85 هزار تومان

 

برگه تشخیص مالیات – برگ مالیات قطعی

75 – 85 هزار تومان

 

پروانه پایان کار ساختمان (یک صفحه)

85 هزار تومان

 

گواهی حصر وراثت

88 هزار تومان

 

مالیات بر ارث (یک صفحه)

103 هزار تومان

 

بارنامه (یک صفحه)

103 هزار تومان

 

برگ نظریه کارشناسی ملک (یک صفحه)

90 هزار تومان

 

سند مالکیت دفترچه ای (بدون نقل و انتقال، رهن، بازداشت ….)

100 هزار تومان

*به ازای هر نقل و انتقال، هر رهن فعال (که فک رهن نشده است)، هر بازداشت (که رفع اثر نشده است)… 7 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.

سند مالکیت تک برگ

110 هزار تومان

*به ازای هر نقل و انتقال، هر رهن فعال (که فک رهن نشده است)، هر بازداشت (که رفع اثر نشده است)… 7 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *