تهیه مقالات

 

تهیه مقالات و منابع علمی در تمامی گرایش های رشته حقوق

دارالترجمه اکسیر با کمک گروهی از کارشناسان متخصص در حوزه ترجمه انگلیسی و حقوق، در گرایش های مختلف دانشگاهی، قادر است مقالات و منابع علمی مورد نیاز در کلیه گرایش های رشته حقوق را که دانشجویان مقطع ارشد و دکترای حقوق خواه برای ارائه به اساتید خود یا در روند تکمیل تحصیلات آکادمیک خود بدان نیاز دارند تهیه و ترجمه نماید. بعبارت دیگر، دارالترجمه اکسیر پس از گفتگو با متقاضی در خصوص (بطور مثال) مقاله مورد نیاز وی، چندین مقاله مرتبط را پس از بررسی دقیق کلیه بخش های آنها شناسایی کرده و ترجمه چکیده آنها را به متقاضی ارائه می دهد. متقاضی سپس مقاله ای را که بیشترین ارتباط را با موضوع خویش دارد انتخاب می نماید. نهایتاً مقاله برگزیده شده وارد مرحله ترجمه می گردد.

خدمت فوق الذکر حائز اهمیت فراوان می باشد زیرا برخی دانشجویان بعلت عدم تسلط بر زبان انگلیسی، بدون بررسی دقیق منبع علمی و صرفاً با نگاهی اجمالی به چکیده، منبع مذکور را برای ترجمه به دفاتر ترجمه تسلیم می نمایند. و پس از ترجمه کل منبع و پرداختن مبلغی قابل توجه در می یابند که منبع ترجمه شده چنانکه باید و شاید مرتبط با موضوع مورد تحقیق آنها نبوده است.

خدمت دیگری که دارالترجمه اکسیر در این عرضه می دارد ارائه مقالات موجود در آرشیو مقالات حقوقی این دفتر در بسیاری از گرایش های مورد تدریس در دانشگاه است که طی سالها فعالیت در زمینه ترجمه تخصصی حقوقی جمع آوری گشته است. متقاضیان می توانند با دفتر دارالترجمه اکسیر تماس حاصل نموده یا با ارسال ایمیل یا تلگرام در خصوص مقالات موجود در زمینه موضوع مورد تحقیق اطلاع حاصل نمایند.
.