منابع سمعی بصری

ترجمه منابع سمعی و بصری من جمله نوار و فیلم

دارالترجمه اکسیر به یمن مترجمین خود که از شنوایی و درک بالایی در زبان انگلیسی برخوردار می باشند قادر است فایل های صوتی یا تصویری شما را به زبان فارسی ترجمه نماید. بدین منظور، ابتدا رونوشت متن فایل تهیه شده و سپس ترجمه انجام می پذیرد.  این امر بویژه در تهیه زیرنویس فیلم های انگلیسی حائز اهمیت فراوان است زیرا ترجمه دقیق و بدون هر گونه کاستی را میسر می سازد.

دارالترجمه اکسیر ترجمه فایل های صوتی  یا تصویری را برای زبان های دیگر من جمله ترکی استانبولی، آلمانی، فرانسه، عربی و اسپانیایی نیز صورت می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این خدمت و تعرفه آن با ما تماس حاصل نمائید.