ترجمه ناتی – ویزای 476 استرالیا
ویزای 476 استرالیا به دانشجویان رشته مهندسی که اخیرا فارغ التحصیل شده اند امکان می دهد تا برای زندگی، کار یا تحصیل در استرالیا به مدت 18 ماه به استرالیا مهاجرت نمایند. نکته اصلی در این دسته بندی از ویزا آن است که متقاضی می بایست مدرک آکادمیک خود را ظرف 2 سال قبل کسب نموده باشد و زیر 31 سال سن داشته باشد.
به موجب این ویزا متقاضی می تواند در استرالیا زندگی، کار و تحصیل نماید. این ویزا یک ویزای موقت محسوب می شود و متقاضی صرفا به مدت 18 ماه حق اقامت در استرالیا را کسب می نماید. بعبارت دیگر، متقاضی نمی تواند این ویزا را تمدید نموده و برای مدت بیشتری در استرالیا بماند. بلکه باید به دنبال کسب ویزای دیگری برای تداوم اقامت خویش باشد.
این ویزا امکان می دهد که اعضای خانواده نیز همراه با متقاضی اصلی به استرالیا اقامت نمایند. متقاضیان متاهل می توانند در زمان ارائه تقاضانامه خویش ترجمه مدارک اعضای خانواده خویش را نیز آپلود نمایند. اعضای خانواده که متقاضی اصلی برای استفاده از ویزای 476 اطلاعات آنها را ارائه می نماید می بایست واجد شرایط سلامت و شخصیتی لازم باشند. متقاضی همچنین می تواند ترجمه مدارک فرزند خویش را ارسال نماید
هزینه این ویزا 405 دلار استرالیا برای متقاضی اصلی می باشد. اگر اعضای خانواده متقاضی نیز خواهان مشمول شدن در ویزای 476 باشند هزینه ای بدانها تعلق خواهد گرفت. متقاضی اصلی و اعضای خانواده وی همچنین باید هزینه های دیگری را برای معاینه وضعیت سلامت، گواهی عدم سوء پیشینه و بایومتریکس پرداخت نمایند.
متقاضی می تواند خواه در داخل استرالیا خواه در خارج آن برای این ویزا اقدام نماید. زمانی که این ویزا به متقاضی اعطا می شود، متقاضی باید خارج از استرالیا اقامت داشته باشد. اعضای خانواده ی متقاضی که درخواست استفاده از این ویزا را نموده اند نیز باید در زمان اعطای این ویزا خارج از استرالیا اقامت داشته باشند.
پس از اعطای ویزای 476، متقاضی و اعضای خانواده خویش می توانند مادام که ویزای آنها اعتبار دارند از استرالیا خارج شده و مجددا به آن وارد شوند. البته مدت زمانی که در طول اعتبار این ویزا متقاضی در خارج از استرالیا به سر می برد موجب تمدید این ویزا نمی شود بعبارت دیگر مدت این ویزا 18 ماه است خواه متقاضی تمام 18 ماه را در استرالیا اقامت نماید خواه در خارج از استرالیا اقامت داشته باشد.
برای درخواست ویزای 476 متقاضی باید چه شرایطی داشته باشد:
– می بایست ظرف دو سال گذشته یک درجه دانشگاهی را در رشته مهندسی کسب نموده باشد: لیسانس، فوق لیسانس، دکتری یا پست دکتری
– می بایست در یکی از رشته های مهندسی زیر تحصیل نموده باشند:
مهندسی عمران، مهندسی سازه، مهندسی شیمیایی، مهندسی محیط زیست، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی مواد . . .