21 آگوست 2020

ترجمه ناتی کارت نظام مهندسی

ترجمه ناتی کارت نظام مهندسی دارالترجمه ناتی اکسیر به منظور تسهیل روند ترجمه، الزام به ارائه اصل مدارک جهت رویت مترجم ناتی را برداشته است. لذا […]
25 جولای 2020

شرایط و مدارک لازم برای ویزای تحصیلی استرالیا

شرایط و مدارک لازم برای ویزای تحصیلی استرالیا دو نکته مهم که باید در ابتدای امر یعنی پیش از ارسال تقاضا برای ویزا صورت داده باشید […]
5 ژوئن 2020

ناتی

ناتی چیست؟ اشخاصی که تصمیم گرفته اند به استرالیا یا نیوزلند مهاجرت نمایند می بایست برخی اقدامات را صورت دهند. یکی از اولین اقدامات لازم برای […]
5 ژوئن 2020

What NAATI Stands for

What NAATI Stands for         ناتی چیست؟ اشخاصی که تصمیم گرفته اند به استرالیا یا نیوزلند مهاجرت نمایند می بایست برخی اقدامات را صورت […]