مهر ناتی چیست؟


شرکت ناتی محدودیتی در اعطای مجوز رسمی خود به متقاضی، از حیث جغرافیای محل زندگی وی، اِعمال نمی نماید. بعبارت دیگر متقاضیان مقیم در هر کشوری و با هر زبانی می توانند برای دریافت مجوز ناتی اقدام نمایند. شرکت ناتی تا به امروز برای 145 مترجم فارسی زبان در نقاط مختلف جهان مجوز مترجمی ناتی صادر نموده است. تعداد معدودی از مترجمان مقیم ایران نیز به کسب مجوز ناتی همت گماشته و موفق گردیده اند. شما می توانید با مراجعه به وب سایت ناتی www.naati.com.au اسامی این مترجمان را رؤیت نمایید یا یک مترجم ناتی در کشور محل اقامت خویش پیدا نمایند.