مترجم ناتی در ایران
11 اکتبر 2020
لیست مترجمین ناتی فعال در ایران
14 نوامبر 2020

 

تعرفه ترجمه رسمی با مهر مترجم 

دارالترجمه حامی اکسیر با توجه به شرایط اقتصادی دشوار فعلی و به منظور کاستن از هزینه هایی که متقاضیان مهاجرت با آن روبرو هستند، تخفیفی کلی در هزینه های ترجمه در نظر گرفته است.

تخفیف ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد

دارالترجمه رسمی حامی اکسیر

هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. قیمت های مندرج در جدول ذیل مطابق با آخرین نرخنامه اداره امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشد.

 

تخفیف ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد

دارالترجمه رسمی حامی اکسیر

هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. قیمت های مندرج در جدول ذیل مطابق با آخرین نرخنامه اداره امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشد.

هزینه خدمات دفتری به ازای هر مدرک 15000 تومان می باشد که  تا فرا رسیدن سال جدید برای مشتریان عزیز فقط و فقط 5000 تومان محاسبه می شود. بعبارت دیگر به ازای هر مدرکی که ترجمه می کنید 10000 تومان تخفیف از ما دریافت می نمایید. افزون بر این، قیمت ترجمه برخی مدارک نیز (بطور مثال اجاره نامه) تخفیف خورده است که مشتریان تا عید از آن بهره مند خواهند شد.

هزینه تاییدات دادگستری 70000 تومان به ازای هر مدرک و هزینه تاییدات وزارت خارجه 10000 تومان به ازای هر صفحه ترجمه دریافت می شود.

مدارک هویتی
نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجمتوضیحات
ترجمهخدمات دفتریقیمت نهایی
شناسنامه شخص مجرد بدون توضیحات آخر25000500030000 
شناسنامه شخص مجرد با یک توضیح آخر30000500035000به ازای هر توضیح در آخر شناسنامه (مثال: حذف پسوند فامیل) 5 هزار تومان اضافه میشود.
شناسنامه شخص متاهل بدون فرزند و بدون توضیحات30000500035000به ازای هر واقعه (ازدواج، طلاق، فوت، هر فرزند، هر توضیح آخر) 5 هزار تومان اضافه می شود.
کارت ملی20000500025000 
اصل یا رونوشت سند ازدواج75000500080000 
اصل یا رونوشت سند طلاق950005000100000 
گواهی عدم سوء پیشینه30000500035000 
کارت پایان خدمت30000500035000 
کارت معافیت20000500025000 
گواهینامه رانندگی30000500035000 
دفترچه بیمه35000500040000 
کارت واکسیناسیون (تا سه نوع واکسن)30000500035000 
کارت واکسیناسیون (بیش از سه نوع واکسن)45000500050000 
گزارش ورود و خروج از کشور30000500035000 
گواهی تجرد، تولد، فوت35000500040000 
جواز دفن35000500040000 
گواهی حصر وراثت60000500065000 
مالیات بر ارث (یک صفحه)75000500080000 
برابر اصل کردن پاسپورت (یک صفحه)15000500020000 
نسخه پزشکی کوچک45000500050000 
بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (یک صفحه)60000500065000 
تقدیرنامه کوچک45000500050000 
تقدیرنامه بزرگ60000500065000 
تعهدنامه، رضایت نامه، اقرارنامه (یک صفحه)75000500080000 
وکالتنامه (نیم برگ)75000500080000 
وکالتنامه بزرگ (یک صفحه)1050005000110000 

مدارک تحصیلی و مدارک مربوطه (معافیت تحصیلی ….) و گواهی دوره های آموزشی

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر مترجم

توضیحات

ترجمه

خدمات دفتری

قیمت نهایی

ریزنمرات لیسانس (رشته های غیرپزشکی) (8 ترم)1440005000149000هزینه ترجمه هر ترم 18000 تومان می باشد.

 

به ازای هر ترم بیشتر 18000 به هزینه اضافه می شود.

ریزنمرات ارشد (رشته های غیرپزشکی) (4 ترم)72000500077000هزینه ترجمه هر ترم 18000 تومان می باشد.

 

به ازای هر ترم تمدید پایان نامه 9000 تومان اضافه می شود.

ریزنمرات رشته های داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی (14 ترم)3080005000313000هر ترم 22000 تومان محاسبه می شود. به ازای هر ترم بیشتر 22000 تومان به هزینه اضافه می شود.
دانشنامه هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری)45000500050000 
اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی45000500050000 
گواهی رتبه دانشگاهی45000500050000 
گواهی رتبه سازمان سنجش45000500050000 
گواهی معافیت تحصیلی45000500050000 
کارت شناسایی30000500035000 
گواهی دوره های آموزشی (گواهی فنی و حرفه ای)45000500050000 
تقدیرنامه دانشجوی برتر (کوچک)45000500050000 
تقدیرنامه دانشجوی برتر (بزرگ)60000500065000 
گواهی دیپلم / پیش دانشگاهی30000500035000 
ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان (6 ترم نظام جدید)90000500095000هر ترم 15000 محاسبه می شود. به ازای هر ترم بیشتر 15000 تومان اضافه می شود.
ریزنمرات پیش دانشگاهی (دو ترم)35000500040000 
ریزنمرات توصیفی دبستان (هر سال)45000500050000 
ریزنمرات راهنمایی (هر سال)45000500050000 
اشتغال به تحصیل (ابتدایی تا دبیرستان/پیش دانشگاهی)45000500050000 

مدارک شغلی و سایر مدارک مربوطه

نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجم

توضیحات

ترجمه

خدمات دفتری

قیمت نهایی

کارت شناسایی30000500035000 
کارت بازرگانی30000500035000 
کارت نظام پزشکی30000500035000 
کارت نظام پزشکی30000500035000 
نامه مرخصی45000500050000 
جواز کسب (پروانه کسب)45000500050000 
کارت مباشرت45000500050000 
حکم بازنشستگی فرهنگیان45000500050000 
حکم افزایش حقوق45000500050000 
فیش مستمری (صندوق بازنشستگی کشوری)45000500050000 
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)45000500050000 
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)60000500065000 
آگهی تاسیس (با موضوع شرکت حداکثر 6 خط)60000500065000 
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی (هر صفحه)45000500050000*جهت تعیین هزینه، اساسنامه باید ارائه شود.
اساسنامه ثبت شرکت ها غیر فرمی (هر صفحه)55000500060000*جهت تعیین هزینه، اساسنامه باید ارائه شود.
سوابق خام بیمه شده (تا 6 ردیف)45000500050000 
سوابق تلفیقی بیمه (تا 9 ردیف)45000500050000 
بیمه با دستمزد و کارکرد (تا 6 ردیف)60000500065000 
سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 4ردیف)45000500050000 
سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 8 ردیف)55000500060000 
پروانه دائم پزشکی45000500050000 
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی45000500050000 
پروانه نشر و انتشارات45000500050000 
پروانه وکالت45000500050000 
دفترچه وکالت (با 5 تمدید)55000500060000 
پروانه مهندسی زرد رنگ (پشت و رو)60000500065000 
پروانه بهره برداری (فقط روی مدرک)75000500080000 
ثبت علائم تجاری؛ ثبت اختراع45000 الی

 

60000

500050000

 

الی

65000

 
قرارداد کاری (مشمول قانون کار) (یک صفحه = 20 خط)60000500065000هزینه ترجمه قرارداد مشابه هر صفحه 40000 تومان و خدمات دفتری به ازای هر مدرک 5000 تومان محاسبه می شود. 
سایر قرارداد ها (یک صفحه = 20 خط)950005000100000 
فیش حقوقی کوچک45000500050000 
فیش حقوقی بزرگ60000500065000 
گواهی اشتغال بکار بدون شرح وظایف45000500050000 
گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف (یک صفحه = تا 20 خط)75000500080000 
حکم اعضای هیات علمی ، حکم کارگزینی60000500065000 
گردش حساب بانکی (تا 10 ردیف)45000500050000 
گردش حساب بانکی (تا 20 ردیف)65000500070000 
بیمه مسئولیت مدنی (یک صفحه)60000 الی 70000500065000 الی 75000 

مدارک دارائی (سند ملک، سند ماشین …)، مدارک مالیاتی

نام مدرک

هزینه ترجمه با مهر مترجم

توضیحات

 

ترجمه

خدمات دفتری

قیمت نهایی

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق، تلفن)45000500050000 
سند وسائط نقلیه سبک45000500050000 
سند وسائط نقلیه سنگین75000500080000 
گواهی عدم خسارت خودرو (یک صفحه)45000 الی

 

65000

500050000 الی 70000 
گواهی بانکی – سپرده بانکی45000500050000 

اجاره نامه با کد رهگیری (4 صفحه)

  • هزینه ترجمه هر صفحه اجاره نامه 60000 تومان است که پس از تخفیف 50000 تومان محاسبه شده است.
2000005000205000طبق دستورالعمل ترجمه رسمی، ترجمه قسمتی از مدرک امکان پذیر نمی باشد.

 

*اجاره نامه های A3 یا سایر اجاره نامه های دستنویس که فاقد کد رهگیری هستند قابل ترجمه رسمی نمی باشند.

اظهارنامه مالیاتی (یک صفحه)55000500060000 
برگه تشخیص مالیات – برگ مالیات قطعی45000500050000 
پروانه پایان کار ساختمان (یک صفحه)60000500065000 
گواهی حصر وراثت60000500065000 
مالیات بر ارث (یک صفحه)75000500080000 
بارنامه (یک صفحه)75000500080000 
برگ نظریه کارشناسی ملک (یک صفحه)70000500075000 
سند مالکیت دفترچه ای75000500080000*به ازای هر انتقال، رهن، بازداشت7000 تومان به هزینه اضافه می شود.
سند مالکیت تک برگ90000500095000*به ازای هر انتقال، رهن، بازداشت 7000  تومان به هزینه اضافه می شود.

َ

َ

صبا علیزاده
صبا علیزاده
کارشناس زبان انگلیسی و کارشناس حقوق - 15 سال تجربه حرفه ای در حوزه ترجمه - 3 سال سابقه در بازاریابی و سئو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *