تعرفه ترجمه رسمی با تائیدات دادگستری و خارجه 

در جدول ذیل تعرفه ترجمه رسمی ارائه شده است.

شما مشتری عزیز باید ابتدا نام مدرک خود را در جدول زیر بیابید. برای سهولت پیدا کردن، مدارک به دسته های مدارک هویتی، مدارک تحصیلی، مدارک شغلی و مدارک مربوط به دارایی تقسیم شده اند.

 

هزینه ترجمه رسمی با مهر مترجم، در ستون سوم، و هزینه ترجمه رسمی با تائیدات، در ستون آخر ارائه شده است.

در صورت نیاز با تلفن های 44287904 و 44287851 تماس حاصل نمایید. برای مشاهده تعرفه روی عبارت زیر کلیک نمائید.

تعرفه ترجمه رسمی با تائیدات دادگستری و امور خارجه