تخفیف تعرفه ترجمه رسمی تا عید 1400 تمدید شد

دارالترجمه رسمی حامی اکسیر

هزینه ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی در جدول ذیل ارائه شده است. تعرفه ترجمه رسمی که در جدول ذیل آمده است مطابق با آخرین نرخنامه اداره امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشد.

هزینه خدمات دفتری به ازای هر مدرک 15000 تومان می باشد که  تا فرا رسیدن سال جدید برای مشتریان عزیز فقط و فقط 3000 تومان الی 5000 تومان محاسبه می شود. بعبارت دیگر به ازای هر مدرکی که ترجمه می کنید حداقل 10000 تومان الی 12000 تومان تخفیف از ما دریافت می نمایید. افزون بر این، قیمت ترجمه برخی مدارک نیز (بطور مثال اجاره نامه) تخفیف خورده است که مشتریان تا عید از آن بهره مند خواهند شد.

هزینه تائیدات دادگستری به ازای هر مدرک 75000 تومان و هزینه تائیدات امور خارجه به ازای هر صفحه 10000 تومان می باشد. 

تعرفه ترجمه رسمی به شرح ذیل می باشد.

مدارک هویتی
نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجمتوضیحات
ترجمهخدمات دفتریقیمت نهایی
شناسنامه شخص مجرد بدون توضیحات آخر25000400029000
شناسنامه شخص مجرد با یک توضیح آخر30000400034000به ازای هر توضیح در آخر شناسنامه (مثال: حذف پسوند فامیل) 5 هزار تومان اضافه میشود.
شناسنامه شخص متاهل بدون فرزند و بدون توضیحات30000400034000به ازای هر واقعه (ازدواج، طلاق، فوت، هر فرزند، هر توضیح آخر) 5 هزار تومان اضافه می شود.
کارت ملی20000200022000
اصل یا رونوشت سند ازدواج75000300078000
اصل یا رونوشت سند طلاق1000005000105000
گواهی عدم سوء پیشینه30000200032000
کارت پایان خدمت30000200032000
کارت معافیت20000200022000
گواهینامه رانندگی30000200032000
دفترچه بیمه35000200037000
کارت واکسیناسیون (تا سه نوع واکسن)30000300033000
کارت واکسیناسیون (بیش از سه نوع واکسن)45000300048000
گزارش ورود و خروج از کشور30000300033000
گواهی تجرد، تولد، فوت35000300038000
جواز دفن35000300038000
گواهی حصر وراثت60000300063000
مالیات بر ارث (یک صفحه)75000300078000
برابر اصل کردن پاسپورت (یک صفحه)15000300018000
نسخه پزشکی کوچک45000300048000
بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (یک صفحه)60000400064000
تقدیرنامه کوچک45000300048000
تقدیرنامه بزرگ60000300063000
تعهدنامه، رضایت نامه، اقرارنامه (یک صفحه)75000300078000
وکالتنامه (نیم برگ)75000500080000
وکالتنامه بزرگ (یک صفحه)1050005000110000
مدارک تحصیلی و مدارک مربوطه (معافیت تحصیلی ….) و گواهی دوره های آموزشی
نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجمتوضیحات
ترجمهخدمات دفتریقیمت نهایی
ریزنمرات لیسانس (رشته های غیرپزشکی) (8 ترم)1440005000149000هزینه ترجمه هر ترم 18000 تومان می باشد.

به ازای هر ترم بیشتر 18000 به هزینه اضافه می شود.

ریزنمرات ارشد (رشته های غیرپزشکی) (4 ترم)72000500077000هزینه ترجمه هر ترم 18000 تومان می باشد.

به ازای هر ترم تمدید پایان نامه 9000 تومان اضافه می شود.

ریزنمرات رشته های داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی (14 ترم)3080005000313000هر ترم 22000 تومان محاسبه می شود. به ازای هر ترم بیشتر 22000 تومان به هزینه اضافه می شود.
دانشنامه هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری)45000200047000
اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی45000200047000
گواهی رتبه دانشگاهی45000200047000
گواهی رتبه سازمان سنجش45000200047000
گواهی معافیت تحصیلی45000400049000
کارت شناسایی30000300033000
گواهی دوره های آموزشی (گواهی فنی و حرفه ای)45000300048000
تقدیرنامه دانشجوی برتر (کوچک)45000300048000
تقدیرنامه دانشجوی برتر (بزرگ)60000300063000
گواهی دیپلم / پیش دانشگاهی30000500035000
ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان (6 ترم نظام جدید)90000500095000هر ترم 15000 محاسبه می شود. به ازای هر ترم بیشتر 15000 تومان اضافه می شود.
ریزنمرات پیش دانشگاهی (دو ترم)350001000045000
ریزنمرات توصیفی دبستان (هر سال)45000200047000
ریزنمرات راهنمایی (هر سال)45000300048000
اشتغال به تحصیل (ابتدایی تا دبیرستان/پیش دانشگاهی)45000500050000
مدارک شغلی و سایر مدارک مربوطه
نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجمتوضیحات
ترجمهخدمات دفتریقیمت نهایی
کارت شناسایی30000300033000
کارت بازرگانی30000300033000
کارت نظام پزشکی30000300033000
کارت نظام پزشکی30000300033000
نامه مرخصی45000300048000
جواز کسب (پروانه کسب)45000300048000
کارت مباشرت45000300048000
حکم بازنشستگی فرهنگیان45000300048000
حکم افزایش حقوق45000300048000
فیش مستمری (صندوق بازنشستگی کشوری)45000300048000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)45000300048000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)60000300063000
آگهی تاسیس (با موضوع شرکت حداکثر 6 خط)60000300063000
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی (هر صفحه)4500015000*جهت تعیین هزینه، اساسنامه باید ارائه شود.
اساسنامه ثبت شرکت ها غیر فرمی (هر صفحه)5500015000*جهت تعیین هزینه، اساسنامه باید ارائه شود.
سوابق خام بیمه شده (تا 6 ردیف)45000300048000
سوابق تلفیقی بیمه (تا 9 ردیف)45000300048000
بیمه با دستمزد و کارکرد (تا 6 ردیف)60000300063000
سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 4ردیف)45000300048000
سابقه بیمه با نام تعداد روزهای بیمه در هر کارگاه (تا 8 ردیف)55000300058000
پروانه دائم پزشکی45000500050000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی45000500050000
پروانه نشر و انتشارات45000500050000
پروانه وکالت45000500050000
دفترچه وکالت (با 5 تمدید)55000500060000
پروانه مهندسی زرد رنگ (پشت و رو)60000500065000
پروانه بهره برداری (فقط روی مدرک)75000500080000
ثبت علائم تجاری؛ ثبت اختراع45000 الی

60000

300048000

الی

63000

قرارداد کاری (مشمول قانون کار) (یک صفحه = 20 خط)60000300063000
سایر قرارداد ها (یک صفحه = 20 خط)1000003000103000
فیش حقوقی کوچک45000300048000
فیش حقوقی بزرگ60000300063000
گواهی اشتغال بکار بدون شرح وظایف45000300048000
گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف (یک صفحه = تا 20 خط)75000300078000
حکم اعضای هیات علمی ، حکم کارگزینی60000500065000
گردش حساب بانکی (تا 10 ردیف)4500050005000
گردش حساب بانکی (تا 20 ردیف)65000500070000
بیمه مسئولیت مدنی (یک صفحه)60000 الی 70000500065000 الی 75000
مدارک دارائی (سند ملک، سند ماشین …)، مدارک مالیاتی
نام مدرکهزینه ترجمه با مهر مترجمتوضیحات

 

ترجمهخدمات دفتریقیمت نهایی
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق، تلفن)45000400049000
سند وسائط نقلیه سبک45000400049000
سند وسائط نقلیه سنگین75000400079000
گواهی عدم خسارت خودرو (یک صفحه)45000 الی

65000

500050000 الی 70000
گواهی بانکی – سپرده بانکی45000500050000
اجاره نامه با کد رهگیری (4 صفحه)2000005000205000طبق دستورالعمل ترجمه رسمی، ترجمه قسمتی از مدرک امکان پذیر نمی باشد.

*اجاره نامه های A3 یا سایر اجاره نامه های دستنویس که فاقد کد رهگیری هستند قابل ترجمه رسمی نمی باشند.

اظهارنامه مالیاتی (یک صفحه)60000500065000
برگه تشخیص مالیات – برگ مالیات قطعی450001000055000
پروانه پایان کار ساختمان (یک صفحه)60000500065000
گواهی حصر وراثت60000300063000
مالیات بر ارث (یک صفحه)75000300078000
بارنامه (یک صفحه)75000300078000
برگ نظریه کارشناسی ملک (یک صفحه)70000500075000
سند مالکیت دفترچه ای75000500080000*به ازای هر انتقال، رهن، بازداشت ….،  7 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.
سند مالکیت تک برگ950005000100000*به ازای هر انتقال، رهن، بازداشت ….،  7 هزار تومان به هزینه اضافه می شود.