هزینه ترجمه با مهر ناتی استرالیا

دارالترجمه ناتی حامی اکسیر

مبالغ به هزار تومان است.

هزینه خدمات دفتری به ازای هر مدرک دریافت می شود.

مهر ناتی اول 20 هزار تومان و هر یک از مهر های ناتی بعدی 17 هزار تومان محاسبه میشود. برای محاسبه هزینه نهایی یک مدرک، به ردیفی که نام مدرک در آن درج شده و به عدد مندرج در ستون آخر توجه نمایید. مثلا هزینه ترجمه ناتی کارت ملی 23 هزار تومان بعلاوه 20 هزار تومان و در کل 43 هزار تومان می باشد. ترجمه ریزنمرات 8 ترمی رشته مهندسی 195 هزار تومان می باشد.

نام مدرکهزینه ترجمه هزینه خدمات دفتری

(هر مدرک)

هزینه کل بدون مهر ناتی 

مدارک هویتی  

کارت ملی20323
شناسنامه کودک و شناسنامه شخص مجرد بدون توضیحات آخر254.529.5
شناسنامه متاهل (به ازای اطلاعات ازدواج، فوت، هر فرزند، هر توضیح 5 تومان)25 بعلاوه 5 ضربدر تعداد توضیحات4.529.5 بعلاوه 5  ضربدر تعداد توضیحات
کارت معافیت20323
کارت پایان خدمت معمولی (دارای تراشه)30333
کارت پایان خدمت قدیمی40343
گواهینامه رانندگی30333
عدم سو پیشینه30333
گواهی تجرد، تولد، فوت35338
تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)45348
تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم قهرمانی (بزرگ)60363
کارت واکسن (تا سه نوع واکسن)35338
کارت واکسن (تا هفت نوع واکسن)45348
دفترچه بیمه35338
سند ازدواج70878
رونوشت سند ازدواج75378
سند طلاق یا رونوشت آن955100
قبض پرداخت مالیات، آب، برق، گاز، تلفن45348
برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (یک صفحه)47350
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشنهادنامه، اقرارنامه) (یک صفحه با حداکثر 7 خط متون و شرایط)75378
گواهی حصر وراثت (یک صفحه حداکثر 10 خط)60363
اقرارنامه، استشهادنامه، رضایت نامه، تعهدنامه (هر صفحه)75378
وکالتنامه محضری برگه A4 (یک صفحه)75378

مدارک تحصیلی

کارنامه توصیفی دبستان (یک صفحه)45348
اشتغال به تحصیل دبستان35338
کارنامه سالانه راهنمایی (یک صفحه)35338
اشتغال به تحصیل راهنمایی35338
دیپلم35338
گواهی پیش دانشگاهی35338
کارنامه سالانه هر پایه مقطع متوسطه35338
ریزنمرات کلی متوسطه (شش ترم)89392
ریزنمرات پیش دانشگاهی (یک سال)42345
اشتغال به تحصیل مقطع راهنمایی/دبیرستان/پیش دانشگاهی35338
دانشنامه هر مقطع45348
گواهی موقت مقاطع دانشگاهی 48351
ریزنمرات دانشگاهی هر مقطعرشته های مهندسی هر ترم 17

 

4.5ارسال عکس مدرک به واتساپ
رشته های پزشکی هر ترم 2010
اشتغال به تحصیل هر مقطع دانشگاه45348
گواهی رتبه45348
گواهی سیستم نمره دهی45348
گواهی فراغت از تحصیل (نامه به نظام وظیفه)49352
کارت دانشجویی 30333

مدارک شغلی

گواهی اشتغال بکار (بدون شرح وظایف) (2 الی 6 خط)45348
گواهی اشتغال بکار (با شرح وظایف) (یک صفحه تا 16 خط)75378
برگه مرخصی45348
سابقه بیمه با قید تعداد روزهای هر شرکت (یک صفحه 8 سطری)45348
سابقه بیمه با کارکرد هر ماه (یک صفحه 8 سطری)45348
سابقه بیمه با کارکرد ماه و دستمزد (یک صفحه 6 سطری)60363
کارت نظام پزشکی / دندانپزشکی / پرستاری30333
کارت نظام مهندسی30333
کارت بازرگانی30333
پروانه مهندسی (زرد رنگ)60363
پروانه دائم پزشکی، پروانه مطب، پروانه مسئولیت پزشکی50353
پروانه وکالت (بدون تمدید)45348
پروانه نشر و انتشارات52355
پروانه بهره برداری، جواز تاسیس75378
ثبت اختراع47350
فیش حقوقی کوچک و متوسط45348
فیش حقوقی بزرگ58361
قرارداد مشمول قانون کار (هر صفحه)60363
حکم اعضای هیات علمی60363
حکم کارگزینی60363
حکم بازنشستگی50353
حکم افزایش حقوق50353
گواهی دوره45348
گواهی دوره سازمان فنی و حرفه ای45348
کارت دوره های سازمان فنی و حرفه ای35348
آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)60363
آگهی تغییرات کوچک (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)45348
آگهی تغییرات بزرگ (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)60363
اساسنامه غیر فرمی هر صفحه5510ارسال عکس به واتساپ
ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی هر صفحه5510ارسال عکس به واتساپ
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)10010110
قرارداد بیمه، بیمه شخص ثالث هر صفحه60363
جواز کسب، پروانه کسب45348
کارت مباشرت45348

مدارک دارایی و مایملک

اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)

(اجاره نامه با کدرهگیری 4 صفحه می باشد). ترجمه ناتی اجاره نامه بصورت خلاصه انجام میشود یعنی صرفا قسمت های مهم ترجمه ناتی میشود.

5015215

در صورت خلاصه ترجمه شدن، قیمت را از دارالترجمه جویا شوید 

سند ملک تک برگ (به ازای هر محدودیت رهنی، بازداشت، نقل و انتقال، وثیقه …. 5000 به هزینه ترجمه اضافه )92395 بعلاوه

5 x تعداد رهن، وثیقه،…

سند ملک دفترچه ای (به ازای هر محدودیت رهنی، بازداشت، نقل و انتقال، وثیقه ….، مبلغ 5000 به هزینه ترجمه اضافه می شود)75378 بعلاوه

5 x تعداد رهن، وثیقه،…

سند وسائط نقلیه سبک45348
سند وسائط نقلیه سنگین75378
مالیات بر ارث (هر صفحه)70373
برگ نظریه کارشناسی ملک (هر صفحه)6515 بابت کل مدرکبسته به تعداد صفحات
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)6015 بابت کل مدرکبسته به تعداد صفحات