شکل مهر ناتی استرالیا
9 می 2020
ترجمه ناتی چقدر اعتبار دارد؟
9 می 2020

مقایسه اعتبار ترجمه ناتی و اعتبار مهر ناتی

اعتبار ترجمه ناتی و اعتبار مهر ناتی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

آیا ترجمه مدارک ما فقط تا تاریخ اعتبار مندرج در مهر ناتی اعتبار دارد؟

در پاسخ باید بگوئیم که با دو تاریخ سر و کار داریم. اولین تاریخ، تاریخی است که در پایان ترجمه درج می شود و بیانگر تاریخ پرینت ترجمه است. دومین تاریخ، تاریخ اعتبار مهر ناتی است که داخل مهر درج شده است.

تاریخ اعتبار مهر ناتی بدین معناست که هر ترجمه ای که تا تاریخ اعتبار مهر صورت گرفته اند معتبر می باشند. مثلا اگر تاریخ اعتبار مهر ناتی 5 می 2020 باشد، تمامی ترجمه هایی که تا تاریخ 5 می 2020 انجام شده و تاریخ پرنت ترجمه 5 می 2020 یا قبل از آن باشد و ذیل ترجمه ها مهر ناتی مذکور درج شود، معتبر تلقی خواهند شد. ولی اگر تاریخ پرینت ترجمه ای 6 می 2020 باشد و مهر ناتی مذکور با اعتبار مهر 5 می 2020 ذیل ترجمه درج شود، ترجمه اخیر دیگر معتبر نمی باشد زیرا ترجمه زمانی صورت گرفته است که مهر ناتی فاقد اعتبار بوده است.

حال سوالی که مطرح است این است که اگر تاریخ پرینت ترجمه مثلا 1 می 2020 باشد و تاریخ اعتبار مهر ناتی 5 می 2020 باشد، آیا ترجمه ها صرفا تا تاریخ 5 می 2020 معتبر خواهند بود؟ خیر. ترجمه های صورت گرفته حتی پس از انقضای اعتبار مهر ناتی معتبر تلقی خواهند شد زیرا این ترجمه ها در زمان اعتبار مهر ناتی انجام شده اند.

بعبارت دیگر، درج تاریخ پرینت ترجمه و درج تاریخ اعتبار مهر ناتی برای این است که با مقایسه این دو تاریخ متوجه شویم آیا ترجمه در زمان اعتبار مهر ناتی انجام شده است یا پس از آن. اگر ترجمه در زمان اعتبار مهر انجام شده باشد، حتی پس از آنکه اعتبار مهر تمام شود، همچنان معتبر تلقی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *